Line og Mads Sundhedsrute er vigtig»For mig er rigtig vigtigt, for at trives, at være en del af et fællesskab. Jeg er for eksempel spejder, og det giverda mig en masse glæde og trivsel, fordi jeg er en del af noget og lave forskellige aktiviteter sammen med andre.«

Mads & Line har boet tre år i Herredsvang, har studeret erhvervsøkonomi, som de nu har afsluttet. De bor ved Kollegiet på Snogebæksvej.

 

Billedtekst: Line og Mads lægger meget vægt på de grønne områder i Herredsvang. De bruges både til kondiløb og gåture med familien. Fotoet er fra Torvet foran Kulturhus Herredsvang, hvor Sundhedsruten blev indviet i 2014. Der er opstillet konditabeller, hvor interesserede kan tjekke deres kondi og BMI.

Dette interview er det ene af seks interview med folk der har deres gang i Herredsvang – som beboer, på arbejde eller som gæst. Projektet hedder "Stemmer i Herredsvang". Temaet for interviewene har været ”sundhed og trivsel i lokalområdet”. Vi bringer tre af dem på aarhusvest.dk. Alle seks interviews bliver udstillet i Kulturhus Herredsvang i løbet af foråret.

Trivsel er både at være glad og tryg
Vi sidder i kulturhusets café lidt over middag en fredag. Ugens sidste varme retter langes over disken og køkkenet lukkes snart ned for weekenden. Vi kommer i samtalen ind på sundhed og trivsel, og hvad dette er for Mads og Line.

Line: »Om sundhed tænker jeg, at man dyrker motion, får rørt sig og man kommer udenfor. Det handler det rigtig meget om for mig. Trivsel er, at man har det godt og føler sig tryg der, hvor man er. Det er sådan helt konkret, hvad jeg kommer til at tænke på.«

Mads supplerer: »For mig er det mere at være glad, have overskud til at hjælpe, små ting i hverdagen. Være glad når man møder andre. Det er, hvad jeg forbinder med trivsel.Trivsel har også en social dimension, som Line fortæller om: »For mig er rigtig vigtigt, for at trives, at være en del af et fællesskab. Jeg er for eksempel spejder, og det giver da mig en masse glæde og trivsel, fordi jeg er en del af noget og lave forskellige aktiviteter sammen med andre«.

At løbe om kap og løbe af lyst
For Mads og Line har de grønne områder stor værdi og er en del af et godt liv. Line: »Jeg tror også, vi begge to kan lide at komme ud, for eksempel i parken derovre, løbe en tur eller gå en tur, hvis man lige er lidt trist eller ikke ved, hvad man skal lave, så giver det en god energi at komme udenfor. Få noget frisk luft og nogle nye indtryk.«

Parret kommer ind på, at der er en forbindelse mellem fysisk velvære og psykisk ditto. Line: »Jeg går i fitnesscenter nogle gange. Når jeg kommer hjem, er jeg selvfølgelig træt i kroppen, men har det egentligt rigtig godt. Det er også trivsel.« Og Mads konstaterer til sidst i denne del af samtalen: »Når man har det godt i kroppen, har man det også godt i hovedet«.

Samtalen går videre til lokalområdet og dets indflydelse på trivsel. Mads har bemærket tavlerne med kondital, der er hængt op i forbindelse med indvielse af Sundhedssporet i 2014, hvilket han synes er en god ting. De bruger ikke selv løberuterne til motion, men er dog glade for parkområderne bag Kulturhuset og Herredsvej. Som Line siger: »Jeg tror, vi engang har løbet om kap på en interval-rute. Men ellers ikke, for når vi løber, har vi gjort det meget af lyst, hvor det lige er. Men vi har brugt området en del flere gange, til enten at gå ture eller hvis vi for eksempel har familien på besøg til at gå en tur, så har vi været derovre flere gange. Der er rigtig mange dejlige ting.« 

I kulturhuset er det mest biblioteket, de har brugt til både faglitteratur til studiet og skønlitteratur. Om selve miljøet siger Mads: »Jeg synes, det er superhyggeligt hernede, selvom jeg ikke har været herinde (i caféen) før. Det er sådan et hyggeligt miljø, der er herude i gården, især om sommeren sådan sent på eftermiddagen, der er det rigtig godt. Så bliver man glad, så har man lyst til at være der.«Til sidst i samtalen er vi inde på, hvordan de hører om tilbud i lokalområdet og bruger dem.

Livet som studerende
Afslutningsvis siger de, at livet som studerende er travlt og at de ikke engagerer sig 100 % i lokalområdet, da de ved, at de er her en afmålt tid og ved, de skal flytte igen. Meget af deres tid går på universitetet og med tilbud for studerende i midtbyen. Line bemærker, at Kulturhusets Facebook er en god ting, mens ingen af dem kender Aarhusvest.dk. Line bruger mest aoa.dk, når hun søger kulturtilbud til fritiden.

Foto og tekst: Gert Medom